Schoolvakken

Muziek

Help, je moet een muziekles geven! Misschien ben je helemaal niet zo muzikaal, weet je niet goed wat je moet bieden van welke theorie erbij hoort. Veel leraren vinden het lastig om een ​​muziekles goed te geven. De methode 'Meer met muziek!' van Driestar onderwijsadvies helpt je zeker.

De methode is ontwikkeld door gespecialiseerde muziekdocenten van Driestar educatief en leraren uit het basisonderwijs. 

'Meer met muziek!' is beschikbaar voor de groepen 1 tot en met 8. Download hier enkele voorbeeldlessen.

In elke jaargroep komen dezelfde thema's aan bod. Hierdoor ontstaat een schoolbrede leerlijn met een onderliggende structuur. 

Opbouw

De methode kent een heldere thematische opbouw. De steeds terugkerende thema's in de onder- en middenbouw zijn: betekenis, vorm, kort – lang, sterk – zacht en hoog – laag. 

In de bovenbouw komen vervolgens verschillende thema’s aan bod die met muziek te maken hebben. 

Een methodeles is altijd op de volgende manier opgebouwd: 

  • Lesdoel 
  • Materiaal 
  • Voorbereiding 
  • Lesbeschrijving, didactische aanwijzingen en leermiddelen 
  • Extra stof (voor een eventuele vervolgles) 
  • Additionele materialen in de vorm van een cd met het lied- en werkmateriaal en eventueel kopieerbladen voor de leerlingen  
  • Materialen 

Alle afbeeldingen zijn ook beschikbaar voor digiborden en smartborden.  

Implementatie methode

Hulp nodig bij de implementatie van de methode ‘Meer met muziek!’? Driestar onderwijsadvies biedt een cursus op maat aan om de methode goed te leren gebruiken. 

De cursus wordt aangepast aan de behoeften van de leerkrachten en zit vol met praktijkvoorbeelden. Deze cursus is een belangrijke stap naar het vormgeven van goed muziekonderwijs.

Voorbeeldlessen

Wil je kennismaken met 'Meer met muziek!'? Je kunt gratis voorbeeldlessen downloaden voor verschillende groepen:

Download voorbeeldlessen

Online muzieklessen

Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn er speciale online muzieklessen gemaakt, bekijk ze hier:

Online muzieklessen voor de onderbouw Online muzieklessen voor de middenbouw Online muzieklessen voor de bovenbouw

Vakspecialist Muziek

Post-hbo-opleiding
  • 3.000,-
  • 2 jaar
  • Driestar hogeschool, Gouda