Aanbod adviestraject

Procesbegeleiding bij de inzet en/ of ontwikkeling van leermiddelen

Traject
  • Startdatum Binnenkort
  • Studieduur Dagdeel
  • Vorm Cursus
  • Studiebelasting n.t.b.
  • Kosten €n.t.b.
  • Locatie Eigen locatie
Lesmateriaal: naast de docenten is dat misschien wel de belangrijkste factor van goed onderwijs. Maar hoe kies je geschikte leermiddelen? Hoe zet je het lesmateriaal in op een manier die je visie op het vak en op het onderwijs weerspiegelt? En op welke manier krijgt de identiteit een plek in je les?

Bij de aanschaf van lesmateriaal is het van groot belang dat het aansluit bij de doelen die je als sectie of team nastreeft. Staat vooral de leerling centraal, of heeft nadrukkelijk de docent de regie? Sluit de methode aan bij de waarden die je belangrijk vindt in goed onderwijs? Met die vragen start je om te kunnen bepalen welk lesmateriaal je kiest of ontwikkelt. In dat proces kunnen wij adviseren en begeleiden. 

Aanbod

Driestar onderwijsadvies heeft tal van scholen begeleid in de ontwikkeling van lesmateriaal. Daarnaast geven we verschillende lesmethodes voor het voortgezet onderwijs uit, bijvoorbeeld Kapitaal Nederlands, Literatuur in Zicht, Daarom Muziek, Leefwijzer en Bronwijzer. Wij adviseren vaksecties/projectgroepen over de inzet van leermiddelen; van methodekeuze en -ontwikkeling tot didactiek. De mate van begeleiding en advisering stemmen wij telkens op maat af.

Werkwijze

We starten met een gratis en vrijblijvend gesprek. Doel van dit gesprek is om inzichtelijk te maken of en in welke mate wij begeleiding kunnen bieden. Onze begeleiding passen wij aan op jouw specifieke vraag. We werken daarbij met twee soorten begeleidingstrajecten:

 

Optie 1: Begeleiding basis

Onze begeleiding/advies is kort en krachtig en geeft een adequate impuls en richting aan de start of in een specifieke fase van het ontwikkelen of kiezen van leermiddelen.

 

Optie 2: Begeleiding compleet

Wij adviseren en begeleiden uw school/vaksectie van aanvang tot oplevering van leermiddelen. De mate waarin we het volledige proces begeleiden (bijv. een projectleiderschap) of jou ontzorgen door leermaterialen te gaan ontwikkelen, stemmen we uiteraard af.

Hoe ziet een adviestraject en/ of begeleiding door Driestar onderwijsadvies eruit?

Casus 1

De lesmethode voor de ICT-vaardigheden is verouderd. Sowieso wil je de ICT-vaardigheden van jouw leerlingen een flinke impuls geven. Wat is hiervoor nodig? Moet de huidige lesmethode vervangen worden? Of moet er een nieuwe lesmethode of leerlijn ontworpen worden die aansluit bij de specifieke situatie en visie van jouw school? Aan welke eisen moet de methode voldoen? En wat is nu jouw visie op ICT en onderwijs?

 

Optie 1: Begeleiding basis

Met de betrokken projectgroep/vaksectie stellen we een evaluatietraject op. We stellen de juiste vragen en geven denkrichtingen mee om een goede evaluatie van de huidige methode op te zetten. Het is ook mogelijk deze evaluatie professioneel door ons te laten uitvoeren. Na de evaluatie kan de projectgroep zelf aan de slag aan de hand van de geformuleerde visie en kaders met de keuze van een goede methode of het ontwikkelen van eigen lesmateriaal.

 

Optie 2: Begeleiding compleet

Na het evaluatietraject (optie 1) gaan we samen met jou verder. De projectgroep beslist zelf om lesmateriaal te ontwikkelen. Wij begeleiden de projectgroep verder bij het opstellen van een plan van aanpak en een leermiddelenontwerp. In overleg bespreken we of wij de ontwikkelfase van het betreffende lesmateriaal ook begeleiden of dat we je volledig ontzorgen door onze eigen methodeontwikkelaars lesmateriaal te laten ontwikkelen.

 

Casus 2

U maakt gebruik van een bestaande methode voor een bepaald vak. Uw vaksectie zoekt mogelijkheden hoe de christelijke identiteit van uw school een plek kan krijgen in de leerstof: hoe verweef je christelijke invalshoeken heel concreet in de lessen? Hoe maakt je christen-zijn verschil in een les wiskunde? En hoe koppel je je identiteit aan een les Engels?  

 

Optie 1: Begeleiding basis

Samen met uw vaksectie gaan we een visietraject in: visie op het vak en visie op christelijke didactiek. We werken toe naar een visiedocument en concrete handvaten waarmee de docenten zelf aan de slag kunnen.

 

Optie 2: Begeleiding compleet

Na het visietraject begeleiden wij een verdere uitwerking. Hoe ga je aan de hand van de visie en uitgangspunten daadwerkelijk aan de slag? We faciliteren een professionele leergemeenschap waar concrete lessuggesties worden ontwikkeld, bijvoorbeeld volgens het principe van de ‘didactische diamant’.

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Melinda Jansen.