Cursus

Scholing meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Cursus
  • Startdatum In overleg
  • Studieduur Dagdeel
  • Vorm Cursus
  • Studiebelasting 3 uur
  • Locatie Driestar educatief, Gouda

Wat zijn de do’s en don’ts in een gesprek met jouw leerlingen als het gaat om de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld? Deze cursus belicht het gebruik van de meldcode, rust je toe in het gesprek met leerlingen en leert je welke stappen je mag en moet zetten.

Inhoud

Op elke school zijn ze er: kinderen en jongeren die van heel dichtbij mishandeling of huiselijk geweld meemaken. Als het goed is, hanteert elke school de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierin staan de stappen die genomen worden om de juiste hulp te krijgen voor deze leerlingen. Maar zit die meldcode ook in de hoofden van leerkrachten, docenten en het onderwijsondersteunend personeel? Zijn zij alert op signalen en weten ze de juiste stappen te nemen? 

De cursus ‘Werken met een meldcode’ geeft je de nieuwste informatie over het gebruik van de meldcode en de te nemen stappen. Aan bod komen de definitie en kenmerken van huiselijk geweld, kindermishandeling en misbruik. Ook bespreken we casuïstiek en leer je hoe je de meldcode levend houdt in de school.

De doelgroep zijn teams van basisscholen en scholen van voortgezet en middelbaar onderwijs. 

Dit leer je

  • Actief gebruik van de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld door alle personeelsleden van de school. 
  • De stappen in de meldcode en de rol van Veilig Thuis. 
  • Juridisch kader: wat moet en wat mag?  
  • Reflecteren op eigen gedrag bij het doornemen van de stappen. 
  • Do’s en don’ts in gesprek met kinderen/jongeren rond deze problematiek.

Zo leer je

We koppelen de theorie aan de praktijk. Het is daarnaast ook mogelijk om maatwerk te leveren, passend bij de vragen of voorgeschiedenis van jouwschool. Daarbij maken we gebruik van de Meldcode die jouw school al gebruikt.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je terecht bij Janna van Eldik. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmelden

Aanmelden

Contactpersoon cursus