Teamscholing

Van pesten naar samenwerken

Cursus
 • Startdatum In overleg
 • Studieduur Meerdere dagdelen
 • Vorm Cursus
 • Studiebelasting 3
 • Kosten €1170 (maximaal 25 personen)
 • Locatie Eigen locatie
Als een school wil bereiken dat er niet of nauwelijks gepest wordt, is de meest effectieve wijze vaak om schoolbreed te zorgen voor een vriendelijke, veilige en ondersteunende sfeer. Daarvoor moeten gerichte stappen worden ondernomen.

Inhoud

Tijdens deze cursus voor schoolteams ontdek je wat al goed aangepakt wordt. Daarna kijken we naar waar nog verbetering mogelijk is.   

De cursus kan op maat gemaakt worden. Wat er onder andere aan de orde komt is: 

 1. Inleiding op het onderwerp. 
 2. Professionele ontwikkeling op teamniveau. De leerkracht is rolmodel. Uitgangspunt is de gewenste situatie. 
 3. Werken in de klas: succesvol lesgeven en leren kan pesten verminderen zonder dat er expliciet aandacht aan hoeft te worden besteed, oplossingsgerichte anti-pestdiscussies en meer doen van wat werkt. 
 4. Werken met support groepen.    

Dit leer je

 • Handvatten om op verschillende niveaus (schoolniveau, groepsniveau, niveau van supportgroep en individuele leerling) te zorgen voor een vriendelijke, veilige en ondersteunende sfeer.  
 • Pestgedrag omzetten naar positief en betrokken gedrag in de groep.  
 • (Mede)eigenaarschap van het kind stimuleren.  

 Zo leer je

We verdelen de inhoud over 1 of 2 bijeenkomsten, afhankelijk van de vraagstukken op jouw school.  

Voorafgaand voeren we een intakegesprek om duidelijk te krijgen wat het huidige beleid is rondom pesten en welke vragen en problemen er leven.  

Het is mogelijk om de cursus uit te breiden naar meerdere dagdelen, zodat ook ingegaan kan worden op het evalueren van de aanpak en het borgen van de aanpak binnen de school. Ook is het mogelijk om een ouderavond te organiseren rondom dit thema. 

Meer informatie en aanvragen

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lydia Visser.

Contactpersoon cursus