Werkplaats

Herregistratietraject

Voor schoolleiders
  • Startdatum 2 oktober 2023
  • Studieduur 1 jaar
  • Vorm Werkplaats
  • Studiebelasting 6 hele dagen van 09.00 tot 17.00 uur
  • Kosten €2.595,-
  • Aanmelden t/m 25 september 2023
  • Locatie Driestar educatief, Gouda/Eigen locatie

Sta je geregistreerd als schoolleider in het Schoolleidersregister voor het primair onderwijs? Dan moet je je elke 4 jaar laten herregistreren. Om je hierbij te helpen heeft Driestar onderwijsadvies een speciale leerlijn ontwikkeld waarmee je de 100 punten haalt die jij voor jouw herregistratie nodig hebt.

Onze filosofie is dat duurzaam leren tot stand komt op drie niveaus: kennis, vaardigheden (kunde) en persoonlijkheid (karakter). Kortweg, ons 3K-model. 

De werkplaats is een uniek concept van Driestar onderwijsadvies waarin ‘do-to-learn’ centraal staat.   

Persoonlijk leiderschap en Verandermanagement worden als eenheid aangeboden en kunnen niet separaat gevolgd worden.   

Inhoud

  • Verandermanagement: 58 uur zelfstudie (waarvan 38 uur literatuurstudie), 25 contacturen .
  • Persoonlijk leiderschap: 73 uur zelfstudie (waarvan 38 uur literatuurstudie), 40 contacturen.

Dit leer je

Persoonlijk leiderschap

Tijdens de contacturen werkt de schoolleider aan het portfolio door het vastleggen van leer- en ontwikkelpunten, reflecteert op het persoonlijk leiderschap aan de hand van literatuur, zorgt voor werkinbreng. 

De schoolleider geeft leerervaringen in plek in de praktijk middels intervisie. Daarnaast vindt er coaching on the job plaats en maatjesleren.   

Zelfstudie bestaat uit literatuurstudie en het maken van een eindpresentatie waarbij het portfolio als bron gebruikt wordt.  

Verandermanagement

Tijdens de contacturen wordt aan de hand van gelezen literatuur een casus behandeld uit de praktijk van de deelnemer. 

Deelnemers reflecteren samen op  de eigen leiderschapsrol. Deelnemers verrijken hun perspectieven op leidinggeven aan verandering. Deelnemers nemen een cultuurscan af in hun organisatie en reflecteren hierop tijdens de contacturen.   

Zelfstudie bestaat uit het bestuderen van literatuur, het afnemen van de cultuurscan en het opstellen van het eindproduct.   

Zo leer je 

De leergang vindt plaats met minimaal 6 deelnemers en kan ook incompany gegeven worden. 

Het herregistratietraject is een samenwerking van Driestar onderwijsadvies en Penta Nova.

Aanmelden

Heb je een vraag?