16 februari 2023

Bijwerkenhulp begrijpend lezen door opgeleide studenten

Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

Vanuit de opgedane ervaringen blijkt dat scholen echt geholpen zijn door extra handen voor bijwerkhulp en dat leerlingen hierdoor ook aantoonbaar groeiden in hun resultaten voor begrijpend lezen en / of spelling.

Na de lock-down periodes zijn hier in de afgelopen jaren diverse positieve ervaringen mee opgedaan. Scholen zijn geholpen, leerlingen groeien en tegelijk groeien de studenten in hun bekwaamheden om af te stemmen op specifieke onderwijsbehoeftes.

Organisatie
De ondersteuning bestaat uit één keer per week een uur bijles (of voor spelling of voor begrijpend lezen) aan een groepje basisschoolleerlingen. Totaal betreft het 30 bijwerklessen van 1,0 uur aan een groepje leerlingen.
Een groepje bestaat uit pakweg 4 tot max. 6 leerlingen. De begeleiding kan digitaal plaatsvinden, waarbij de betreffende leerlingen meedoen vanuit huis. Tussentijds wordt in een traject van bijwerkhulp ook geëvalueerd met de school, studenten die de bijwerkhulp geven en een onderwijsadviseur van Driestar educatief.

Opgeleide en gecoachte studenten
De studenten die de bijwerkhulp aan groepjes leerlingen geven, worden vanuit Driestar educatief hiervoor door een onderwijsadviseur getraind en in de praktijk gecoacht op het betreffende taaldomein. Hoe geef je spellinghulp aan zwakke spellers? Hoe help je een zwakke begrijpend lezer verder?
De studenten werken met de methode die door u op school gebruikt worden voor spelling of begrijpend lezen, waardoor de aansluiting meest optimaal is. Binnen de vrije studieruimte voor het vak Nederlands krijgen de studenten hier gelegenheid voor. 

Zoek voor meer informatie gerust contact met Arie Visser (onderwijsadviseur en docent Nederlands).