1 juni 2023

Onderzoek PIRLS: gemiddelde leesvaardigheidsscore flink afgenomen

Op woensdag 16 mei is het PIRLS-onderzoek verschenen: het belangrijke vijfjaarlijkse internationaal vergelijkend onderzoek naar de begrijpend leesvaardigheid van tienjarigen. 

Op het vorige PIRLS-onderzoek (2016) kwamen alarmerende reacties – en de stand van zaken is er sindsdien niet beter op geworden. De gemiddelde leesvaardigheidsscore is flink afgenomen; Nederland zakt verder weg onder het westerse gemiddelde. 

Dat geldt ook voor het leesplezier. Thuis lezen de kinderen niet minder vaak, maar wel korter.

Grafiek PIRLS

Scores moeilijke teksten laag

Eenvoudige teksten kunnen kinderen wel aan, maar de scores op moeilijke teksten zijn laag. Relatief weinig kinderen presteren op hoog en geavanceerd niveau; de meesten blijven op een lage en middenscore hangen. 

In gesprek over een boek

De remedie is niet eenvoudig en evenmin eenduidig. Een groot en divers jeugdboekenrepertoire helpt; in gesprek gaan over het boek’; herhaald lezen en informatie vergelijken uit verschillende bronnen; verhalen koppelen aan wereldoriëntatievakken; stoppen met losse lesjes begrijpend lezen. 

Gelukkig zijn er steeds meer scholen die daar werk van maken. Je kunt bij ons aankloppen voor advies!

Grafiek PIRLS

Rapport downloaden

Op de website van het expertisecentrum Nederlands kun je het rapport downloaden. In vogelvlucht kun je de belangrijkste conclusies hier zien.

Advies nodig?

Wil je meer weten wat Driestar onderwijsadvies voor je kan doen? Neem dan contact op met Janneke de Jong-Slagman.