16 mei 2023

De kletspot: praten over boeken aan de keukentafel

Voor een goede leesontwikkeling en -motivatie is het vrijetijdslezen erg belangrijk. Kinderen die thuis lezen, in hun vrije tijd dus, blijken beter te zijn in vrijwel alle taalprestaties: in technisch lezen, woordenschat, leesbegrip, en ook in spelling. 

Alle reden om kinderen ook thuis veel te laten lezen in boeken die zij zelf gekozen hebben. 

Interactie

De laatste jaren wordt steeds meer nadruk gelegd op interactie tijdens en na het lezen. Dat is thuis ook gemakkelijk te realiseren. Als ouders het kind vragen waar het boek over gaat, of het eens een mooi fragment wil voorlezen, als ze samen bedenken hoe het verhaal zou kunnen aflopen, dan stimuleert dat het lezen enorm. 

Meekletsen over boeken

Deze betrokkenheid is goud waard. Ouders kunnen zelf ook vertellen wat ze lezen en wat ze daaraan beleven. Het maakt niet uit om welke boeken het gaat. En natuurlijk kunnen naast de ouders ook vriendjes en andere gezinsleden meekletsen.

Student ontwerpt speciale kletspot

Studente Gerda de Jongh-Bikker ontwierp een ‘kletspot’: een weckpotje met vragen om over boeken te praten en met QR-codes om te scannen. Die brengen je bij mooie weetjes over lezen en handige websites. 

Wil je ook een kletspot?

Wie geïnteresseerd is in deze kletspot, kan een e-mail sturen naar Gerda.