6 juli 2023

Signalering van dyslexie in het voortgezet onderwijs verandert

Voor dyslexiebegeleiders die al langere tijd in het voortgezet onderwijs leerlingen met dyslexie screenen zijn het geen onbekende namen. ‘Het wonderlijke weer’ en ‘de Tekenbeet’. 

Dit zijn bekende signaleringsinstrumenten die ook door het protocol voortgezet onderwijs al langere tijd worden aangeraden om leerlingen te screenen op de mogelijkheid van dyslexie. 

Al langer was bekend dat de normen hiervan steeds ouder werden. Dyslexie Centraal raadt nu dan ook aan om deze testen uiterlijk tot en met het schooljaar 2024-2025 te gebruiken. 

Andere signaleringsinstrumenten

Daarna wordt het gebruik van deze testen met de bijbehorende normeringen afgeraden. De testen gaan ook niet meer herzien worden. Aangeraden wordt om op zoek te gaan naar andere signaleringsinstrumenten. Die zijn gelukkig ook beschikbaar. Een aantal opties die worden genoemd zijn:

  • Voor de brugklas:
    1. Muiswerk Testsuite 1 Nederlands & Dyslexie, subtaak flitstesten voor technisch lezen en voor spelling het Drempelonderzoek, onderdeel taalverzorging (begin brugklas)
    2. https://www.dotbrugklas.nl/
  • Voor de ouderejaars leerlingen:
    1. IDAA 15+ Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden (15 jaar en ouder)
    2. Vanaf 14 jaar: https://www.mdddt.nl

Wij willen jullie vanaf uiterlijk 2025-2026 vragen om gebruik te gaan maken van één van de bovenstaande signaleringsinstrumenten. Je kunt er zelf voor kiezen of je dit klassikaal bij de leerlingen wilt gaan aanbieden of dat je zelf signaleert welke leerlingen mogelijk het risico lopen op dyslexie en daarbij deze test afnemen.

Verdiepend onderzoek

Voor verdiepend onderzoek wordt door ons nog steeds gevraagd naar het afnemen van de leestesten EMT en Klepel en bij het schrijven in ieder geval het PI dictee. 

Hierbij is het goed om nogmaals te vermelden dat voor de brugklasleerlingen de Klepel nu ook maar 1 minuut hoeft te worden afgenomen. Wil je een ouderejaarsleerling onderzoeken (vanaf 15 jaar) dan wordt aangeraden om de Klepel twee minuten af te nemen. 

Je kunt uiteraard er voor kiezen om zowel de scores van de afname van 1 minuut bij de Klepel als twee minuten te noteren. Mocht je zelf nog meer gebruik willen maken van andersoortige toetsen dan is het boek ‘Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs’ een aanrader.

Vragen?

Mocht je hier vragen over hebben dan kun je contact opnemen met mevr. J. Bossenbroek-Mol (orthopedagoog-generalist) via onderstaand contactformulier.