23 november 2023

Week tegen Kindermishandeling: 'Deel je zorgen, je staat er niet alleen voor!'

Van 20 t/m 26 november 2023 was er weer de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. Deze keer was het thema: ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor!’.

Door deze Week is er elk jaar extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat helpt om het ook op school jaarlijks op de agenda te zetten. 

Niet uit oog verliezen

Kinderen en jongeren die te maken hebben met kindermishandeling mogen we niet uit het oog verliezen. Kindermishandeling gaat zowel over verwaarlozing, mishandeling als seksueel misbruik. Ook het getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder. 

Een onderbuikgevoel, twijfel: zijn dit signalen van kindermishandeling? Als je met kinderen of jongeren werkt, herken je deze situatie misschien wel. En wat doe je dan? Blijf je er mee lopen, of bespreek je het bijvoorbeeld met een collega. 

Bespreken

Te vaak denken mensen nog dat ze zeker moeten weten dat de signalen wijzen op kindermishandeling voordat ze het met iemand bespreken. Want stel dat het niet klopt. Je hoeft echter niets te bewijzen. Deel het met iemand en kijk samen of dit mogelijk signalen zijn van kindermishandeling. Bespreek je zorgen bijvoorbeeld met de intern begeleider of de mentor.

We spelen allemaal een rol in het beschermen van kinderen en jongeren en het creëren van een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren fijn en veilig kunnen opgroeien. Deel daarom je zorgen met iemand binnen je school. Weet dat je er niet alleen voor staat. 

Praat met elkaar over kindermishandeling op school, omdat je voor een kind/jongere het verschil kunt maken!

Meldcode

Als school ben je verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te handelen volgens de meldcode die bestaat uit vijf stappen. Daarin is stap 1 ‘signaleren’. En dat kun jij doen! 

Vervolgens deel je met iemand wat je gezien hebt (stap 2). Goed dus om deze week eens je zorgen die je al langer hebt over een kind/jongere met anderen te delen! 

Vraag ook eens na bij je collega’s of zij weten wie binnen jullie school de persoon is die meedenkt in stap 2. Elke meldcode moet namelijk op maat gemaakt zijn voor de school. Daarin moet ook vastgelegd zijn wie de deskundige binnen de school is om met je mee te denken in stap 2.  

Vragen

Ga het gesprek eens aan met elkaar aan de hand van de volgende vragen: 

  • Heb je een meldcode en is deze op maat gemaakt voor jullie school en up-to-date? 
  • Is beschreven wie wat doet bij elke stap van de meldcode? 
  • Hoe wordt bij jullie de (5 stappen) van de meldcode gehanteerd? Kent iedereen de stappen? Worden inderdaad de stappen doorlopen wanneer er signalen zijn? Bij wie kun je bijvoorbeeld als leerkracht binnen de school terecht voor vragen? 
  • Hoe ben je bezig met deskundigheidsbevordering als het gaat om het toepassen van de meldcode? 

Goed om te weten dat iedereen als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen of melden bij Veilig Thuis.  

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem en juist door kennis en ervaringen te delen leren we. 

Test je kennis van de meldcode via deze website. Of neem eens een kijkje op de site van Augeo en de materialen die ze aanbieden.

Volg de cursus

Heb je vragen over de meldcode, wil je professionaliseren in de stappen? Volg dan onze cursus 'Werken met een meldcode'.