Didactisch vakmanschap

Het didactisch vakmanschap van de leerkracht is de basis voor onderwijs van hoge kwaliteit. De onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies helpen je om je leerkrachtvaardigheden te verbeteren. Individueel of als team. Bij een begeleidingstraject gaan we onder andere aan de slag met doelgericht, cyclisch en planmatig werken. Want iedere leerling heeft recht op een ononderbroken leerproces.
Cursussen rondom didactisch vakmanschap

Zo helpen we je bij Didactisch vakmanschap:

Van basisinstructie tot specialistisch advies op een thema: onze onderwijsadviseurs helpen je graag. Of het nu gaat om het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen, klassenmanagement, communicatie met kinderen, activerend lesgeven of werken aan het pedagogisch klimaat. De begeleiding is altijd maatwerk en afgestemd op jouw behoeften binnen didactisch vakmanschap.

De onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies werken onder andere vanuit het principe van Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken (HGW en OGW). Door zo te werken staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal en is goede afstemming met het kind én de ouders.

Dit zetten we in bij Didactisch vakmanschap:

Het Zwols model helpt de leerkracht in de zoektocht naar de optimale differentiatie binnen de klassikale setting. Het model is gebaseerd op de praktijk en sluit daardoor goed aan bij wat leerkrachten dagelijks ervaren op in de klas. Geen twee kinderen zijn gelijk, laat staan twintig of dertig kinderen. Hoe kom je nu optimaal tegemoet aan de verschillende behoeften? Ieder kind lijkt iets anders nodig te hebben. Een beheersbaar systeem is dan onmisbaar

Aanpak van het Zwols model

Het Zwols model geeft handvatten met behulp van onder meer adaptief onderwijs, onderwijs op maat en omgaan met verschillen. De basis van het model bestaat uit de leerkrachtvaardigheden. Die zijn voorwaardelijk voor een succesvolle differentiatie. Het model geeft systematisch vorm aan goed onderwijs terwijl er gewerkt wordt aan optimale differentiatie. Zonder dat dit ten koste gaat van een overzichtelijke groeperingsvorm en goed zicht op de leerlingen en hun resultaten.

Meer informatie vind je op: www.zwols-model.nl
Diepgang in de les en leerlingen die écht iets leren. Dat is wat leraren en leerlingen motiveert. Een goede manier om dit te bereiken is exemplarisch onderwijs. Dit is een manier van lesgeven waarin theorie en praktijk heel nauw samengaan. We gaan er bij exemplarisch onderwijs van uit dat onderwijs meer is dan kennis overdragen. Onderwijs laat kinderen de zin en betekenis van wetenschap en cultuur zien. Exemplarisch onderwijs wordt sterk beïnvloed door religieuze, ethische en wijsgerige vraagstukken op het terrein van opvoeding en onderwijs. Het is een vormingsgerichte pedagogiek en didactiek.

Aanpak van exemplarisch onderwijs

Het rendement bij exemplarisch onderwijs is hoog. Meer leerlingen leren met inzicht en begrijp. Dit komt omdat exemplarisch onderwijs spannend en actief is. Het leidt niet tot consumeren, maar tot produceren en is niet vluchtig, maar grondig. Onderwerpen die in de klas behandeld worden zijn niet alleen belangrijk voor het vakgebied, maar hebben ook een ecologische, cultuurhistorische en/of maatschappelijke context. Ze geven leerlingen een breed en rijk perspectief en zetten aan tot betekenisvolle activiteiten. Exemplarisch onderwijs raakt leraren in het hart van hun vak; pedagogisch, didactisch en inhoudelijk.