Hoogbegaafdheid

Leerlijn (hoog)begaafdheid

Makkelijk kennis opnemen is niet voldoende voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Minstens zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden. Zo hebben leerlingen zelf de tools in handen om hun leerproces vorm te geven en uiteindelijk hun weg te vinden in de maatschappij van de 21e eeuw. De leerlijn ‘Kader voor ontwikkeling’ is een leerlijn die hier goed bij aansluit.

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Deze leerlijn (hoog)begaafdheid is in samenwerking met SLO opgesteld en gebaseerd op het model voor brede ontwikkeling (zie afbeelding). 

We helpen jouw school met een maatwerktraject waarin we werken aan de kerndoelen en kijken naar welke manieren er zijn voor kinderen om over de leerstof na te denken. We kijken ook naar welke vaardigheden hier bij horen. De handelingssuggesties die Driestar onderwijsadvies hierbij ontwikkelde zijn gratis voor scholen die de leerlijn ‘Kader voor ontwikkeling’ implementeren. 

De implementatie van de leerlijn (hoog)begaafdheid bestaat uit minimaal twee bijeenkomsten en voorafgaand een afstemmingsbijeenkomst met directie/ib'ers/deelteam. Zo spreken we op basis van de beginsituatie een maatwerktraject af.