15 februari 2024

Cedeo-erkenning voor Driestar onderwijsadvies: 'Kundige adviseurs, trainers en begeleiders'

Op 15 februari 2024 is Driestar onderwijsadvies opnieuw Cedeo-erkend voor haar onderwijsadviesdienst. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek. Tweejaarlijks vindt een uitgebreide audit plaats. Deze audit is in de achterliggende maanden steekproefsgewijs uitgevoerd onder tien scholen uit ons klantenbestand. 

Vanmorgen werd het onderzoeksverslag toegelicht en het certificaat uitgereikt. Uit het rapport blijkt dat onze klanten zeer tevreden zijn. Verschillende keren merkten de respondenten op dat zij onze dienstverlening hoog waarderen en dat onze adviseurs, trainers en begeleiders kundig zijn. 

Ook kregen we meerdere keren terug dat het offertesysteem is verbeterd en gebruiksvriendelijk is voor de klant. De lijntjes met de mensen van Driestar onderwijsadvies zijn kort en de samenwerking wordt continu geëvalueerd. De auditor van CEDEO gaf terug dat de reflectieve houding opvallend vaak terugkwam in de interviews. Deze houding wordt gewaardeerd!

Melinda Jansen laat namens het interim-managementteam van Driestar onderwijsadvies weten blij te zijn met de uitslag. ‘Het is natuurlijk prachtig dat onze klanten onze dienstverlening zo hoog waarderen! We zijn trots op onze collega’s door wie we deze Cedeo-erkenning hebben behaald.’

Cedeo is een onafhankelijke, certificerende instantie die periodieke audits verzorgt van Cedeo-erkende aanbieders van Permanente Educatie-opleidingen (PE-opleidingen). Uit dit aanbod kunnen beroepsbeoefenaars kiezen voor het behalen van hun jaarlijks verplichte minimumaantal punten voor Permanente Educatie.

Cedeo erkenning