12 januari 2024

Kijk mee! Het mooie werk van orthopedagogen en psychologen in een stoepkrijttekening

De orthopedagogen en psychologen van Driestar onderwijsadvies hebben op 11 januari de inhoud van hun werk verbeeld in een stoepkrijttekening, om letterlijk even stil te staan bij het mooie werk wat zij doen.

Het hart verbeeldt de liefde die een kind nodig heeft van zijn ouders, de rand verbeeldt de grenzen die een kind nodig heeft. En dat alles binnen de kaders van ‘geloof, hoop en liefde!’.

stoepkrijt


Als er problemen zijn bij een kind binnen relaties met de ander of in relatie tot zichzelf, dan willen wij als orthopedagogen er voor zorgen dat het kind weer in beweging komt om tot ontwikkeling te komen. 

stoepkrijt

Of wat te denken van het kind als een bloem, waarbij in de steel is verwoord wat het kind nodig heeft om tot bloei te komen (denk aan erkenning, gezien worden, vertrouwen, waardering, complimenten, relaties, autonomie en plezier). Wij als orthopedagogen mogen dan de (kleine) gieter zijn die meehelpt om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

stoepkrijt

Tenslotte zien wij onze rol als orthopedagoog als puzzelaar. De orthopedagoog mag de puzzelstukjes van school, kerk, kind en gezin bij elkaar puzzelen om het kind te helpen zich te ontwikkelen. En dat alles vindt plaats in een zich omringende wereld die ook van invloed op al deze puzzelstukjes is. 

stoepkrijt

Meer weten?

Wil je weten wat onze orthopedagogen en psychologen voor jou of jouw school kunnen betekenen? Neem dan contact op met Hanneke Bossenbroek: