15 april 2024

'Met goede bewegingsonderwijslessen kun je kinderen laten groeien in zelfinzicht, zelfwaardering en zelfvertrouwen'

Ben jij iemand die graag wil bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen? Iemand die zich thuis voelt in de gymzaal en het als prettig en energiegevend ervaart om in een dynamische en hectische omgeving les te geven? Iemand die geniet als je ziet dat een kind vooruitgang boekt en je hem ziet ontwikkelen? 

Aan het woord is Willem Brobbel, coördinator van de post-hbo Bewegingsonderwijs en al bijna vijfentwintig jaar docent Bewegingsonderwijs aan Driestar hogeschool. Hij laat je zien waarom je je lesbevoegdheid voor bewegingsonderwijs zou moeten halen. 

 

Waarom geef jij de post-hbo bewegingsonderwijs? 

Omdat ik het als een fantastische kans zie om het belang van het vak de school in te dragen. De vakleerkracht is de spin in het web van alles wat met bewegen en ontwikkelen te maken heeft. Dat is niet iemand die zich isoleert in de gymzaalJe maakt kinderen op een andere manier mee als je hen ziet bewegen. Vanuit wat je ziet en meemaakt, kun je bijdragen aan het werk van je collega’s.  

 

Je kunt ze vragen: Hoe is een kind sociaal bij jou in de groep? Ik merk dat hij qua motorische ontwikkeling achterloopt, wat merk jij ervan? Dat vind ik het gave aan het vak bewegingsonderwijs. 

Willem BrobbelWillem Brobbel, coördinator post-hbo Bewegingsonderwijs.

Wat wil je overbrengen op de deelnemers aan de post-hbo? 

Ik wil ze leren om breed naar kinderen te kijken. Bewegingsonderwijs is meer dan een motorisch vaardigheidstrucje. Het bewegen is een vertrekpunt waarbij je bijdraagt aan sociale, emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling van de kinderen.  

 
Ik wil dat vakleerkrachten kinderen leren verantwoordelijk maken voor hun eigen bewegen en leren, zodat ze bijvoorbeeld ook zelfstandig op het schoolplein spelletjes kunnen spelen. Stel dat ze tikkertje doen met elkaar en ze merken dat de lopers te snel zijn en de tikkers te langzaam en dat het spel daarom niet leuk is. Dan kunnen kinderen twee dingen doen: Naar de juf of meester gaan of het zelf oplossen. Hoe mooi is het als kinderen het zelf kunnen oplossen? 

 

Hoe hoop je dat de lessen van de deelnemers anders zijn na het volgen van de post-hbo?

Het zou mooi zijn als ze met hogere verwachtingen naar kinderen kijken en dat ze kinderen daardoor veel meer verantwoordelijkheid geven en dat ze hen verantwoordelijk maken voor hun eigen speel-leersituatie. Als je het hele kind in beeld hebt, kun je dankzij je bewegingsonderwijslessen kinderen ook laten groeien in zelfinzicht, zelfwaardering, zelfvertrouwen en in het verantwoordelijk zijn.  

 

Ik hoop dat de deelnemers ontzettend goed leren kijken en op basis van observaties de juiste vragen leren stellen aan kinderenEen voorbeeld: ‘Ik denk dit en dat bij jou te zien, hoe kan ik jou helpen?’ En uiteraard dat ze kinderen beter leren bewegen. 

 

Hoe zien de lessen van de post-hbo eruit? 

Wij beginnen de nascholing altijd bewegend in de gymzaal en plaatsen de deelnemers zo veel mogelijk in de rol van een leerkracht. Vanaf de tweede bijeenkomst geven de deelnemers zelf les tijdens de post-hbo. Ze geven bijvoorbeeld verspringen en gaan op zoek naar hoe je kunt zorgen voor veiligheid en voor differentiatie. 

Vervolgens voeren we de les uit met de deelnemers en stellen we vragen: Wat zie je nu? Wat zou jij doen als dit jouw klas was? Wat wordt er nu zichtbaar van wat jij belangrijk vindt in het onderwijs? Op die manier leren we. 

 

Waarom moeten deelnemers deze opleiding bij Driestar onderwijsadvies volgen? 

Omdat wij bij Driestar onderwijsadvies deze post-hbo verbinden met een stukje identiteit. Dat merk je aan onze drive. De onderbouwing van wat we doen, kleuren wij vanuit onze identiteit in. Ook staan we bekend om onze goede kwaliteit, betrokkenheid en aandacht voor elkaar. We hebben mooie gymzalen en we zijn goed bereikbaar. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs?

Meer informatie over de post-hbo-opleiding

Vragen? Neem contact op met Willem

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer