16 mei 2024

Zet een volgende stap bij de implementatie van burgerschap

Kerndoelen: we werken ermee bij ongeveer alle schoolvakken. Ook voor het burgerschapsonderwijs zijn onlangs conceptkerndoelen gepubliceerd. Wat betekent dat voor de scholen en wat kan Driestar educatief bijdragen in deze fase van het invoeringstraject?

De ene school is er wat verder mee dan de andere, maar we zijn er allemaal mee bezig: het vormgeven van het burgerschapsonderwijs. Visie, doelen, doorlopende leerlijn, scholing van teamleden, avonden met ouders en/of kerken… Er gebeurt heel wat. De conceptkerndoelen zouden daarbij kunnen helpen.

De conceptkerndoelen burgerschap zijn gepubliceerd

Zes burgerschapskerndoelen heeft de SLO opgesteld voor het PO, de onderbouw van het VO en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs:

  1. Schoolcultuur: De school zorgt voor een democratische cultuur.
  2. Diversiteit: De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving.
  3. Democratische waarden: De leerling geeft aan hoe diens handelen verbonden is met democratische waarden.
  4. Maatschappelijke betrokkenheid: De leerling verkent verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving.
  5. Democratische betrokkenheid: De leerling verkent hoe hij of zij democratisch handelen in dagelijkse situaties kan vormgeven.
  6. Maatschappelijke vraagstukken: De leerling weegt af welke mogelijkheden hij of zij heeft om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen.

Tot maart 2025 is er nu een fase van beproeven (zie www.acutalisatiekerndoelen.nl), waarin scholen gevraag wordt hun ervaringen met deze kerndoelen te delen. De VGS roept scholen op om daaraan mee te doen en wil die deelname voor het christelijk-reformatorisch onderwijs graag coördineren.

Reformatorisch-christelijk onderwijs kan hiermee verder

In het Reformatorisch Dagblad van 11 april 2024 heb ik geschreven over deze conceptkerndoelen. De conclusie kort samengevat: het reformatorisch-christelijk onderwijs kan hiermee verder, de implementatieactiviteiten hoeven niet opeens omgebogen te worden. 

Scholen die werken met de leerlijn burgerschap van de SLRO, bijvoorbeeld, kunnen in dat spoor doorgaan. Die leerlijn is opgezet vanuit een christelijke visie op burgerschapsonderwijs en ook met het concept dat er nu ligt, kunnen de scholen vanuit die visie werken. Dat vraagt wel een actieve doordenking, die veel verder gaat dan alleen een borging in het schoolplan.

Hoe kunnen wij je helpen?

De medewerkers van Driestar educatief zijn beschikbaar om mee te werken aan die doordenking, waarbij we invoegen op de plaats waar de school zich bevindt. We verzorgen teamtrajecten of teambijeenkomsten, maar ook bijeenkomsten met ouders, identiteitsraad, kerkenraden, enz. 

Daarbij kunnen we ook concretiseren wat de conceptkerndoelen betekenen voor de burgerschapsactiviteiten zoals die nu op je school worden aangeboden.

Kortom: Is jouw school op zoek naar een goede manier om burgerschapsonderwijs vorm te geven en heb je een steuntje in de rug nodig, kijk wat Driestar educatief voor je kan betekenen ( https://www.driestar-onderwijsadvies.nl/thema/burgerschapsvorming) Of neem vrijblijvend contact op met Jacolien Boer.

Door: Henk Vermeulen

Neem contact op

Voor meer informatie over advisering bij burgerschap kun je contact opnemen met Jacolien Boer:

Volg de cursus Burgerschapscoördinator

Is jouw school ook op zoek naar een duurzame implementatie van burgerschapsonderwijs op school? Ben je daarbij op zoek naar handvatten, ideeën en vooral naar good practices? Dan is deze cursus coördinator burgerschap mogelijk iets voor jou!

Lees meer