Identiteit en vorming

Juist in deze tijd is het heel belangrijk om na te denken over waar je als school voor staat en wat je christelijke identiteit inhoudt. De invloed van de samenleving op het gezin en op leerlingen is groot en diezelfde samenleving stelt vragen bij het nut van christelijk onderwijs. Je hier bewust van zijn en weloverwegen beslissingen in nemen heeft effect op de kern van het onderwijs: de vorming van leerlingen. 
Lees meer over Burgerschapsonderwijs

Zo helpen we je bij Identiteit en vorming

 
Driestar onderwijsadvies biedt trajecten voor het po en het vo om de visie op identiteit en de vorming van leraren en leerlingen scherp te krijgenWe vertalen dit vervolgens naar de dagelijkse schoolpraktijk

De trajecten van Driestar onderwijsadvies helpen scholen om hier handen en voeten aan te geven. Vaak beginnen deze identiteitstrajecten bij directie en besturen, maar er is ook volop aandacht voor teams en individuele leerkrachten.  

Dit zetten we in bij Identiteit en vorming:

De leraar staat centraal als het gaat om de identiteit van de school. Als de leraar voor de klas geen gestalte geeft aan de identiteit, dan blijft het een leeg begrip. We bieden leraren allereerst bewustwording: waarom koos je ook alweer voor christelijk onderwijs, wat is het eigenlijk en hoe geef je concreet vorm aan de christelijke waarden in je les?  

Aanpak Identiteit van de leraar 
Waar we bij de Identiteit van de school vooral adviseren, gaan we met leraren concreter aan het werk. Met teambijeenkomsten en leergemeenschappen kijken we naar de pedagogiek van de school: hoe ga je met elkaar, met leerlingen en met ouders om en hoe gaat dat onderling? We werken aan verbinden van je professie met je confessie; wat geloof je en hoe komt dat terug in je werk. 

De bijeenkomsten bestaan voor een deel uit theorie, maar we oefenen vooral veel met de onderwijspraktijk. In het vo koppelen we deze aan de vakken. 

Natuurlijk ben je als school verantwoordelijk voor goede reken en taallessen. Maar daar blijft het - gelukkig - niet bij. Vorming van leerlingen is een belangrijke en Bijbelse opdracht van het christelijk onderwijs. Denk aan persoonsvorming, maar ook seksuele vorming en de door de overheid verplicht gestelde burgerschapsvorming.  

Dit betekent dat je als school allereerst bedenkt hoe persoonsvorming werkt. En ook dat je weet wie je als school bent, waar je voor staat en hoe dit zich verhoudt tot hoe de identiteit in de school vorm krijgt. Heb je bijvoorbeeld een gesloten of een open toelatingsbeleid voor leerlingen, hoe zit het met de identiteit van leerkrachten, welke methodes dragen bij aan de identiteit en hoe krijgen de waarden concreet vorm in de lessen?  

Aanpak Identiteit van de school 
Wanneer je als school niet duidelijk hebt waar je voor staat en wat je verstaat onder je christelijke identiteit, dan loop je het risico dat het verwatert. Of dat juist blijkt dat borging van de identiteit alleen niet genoeg is. En dat leerlingen niet genoeg zijn voorbereid op een veranderende maatschappij. De identiteitstrajecten adviseren directies en besturen over dit thema. Hierbij sluiten we aan op de situatie van jouw school en team.  

De trajecten van Driestar onderwijsadvies zijn altijd op maat gemaakt. Met elkaar nadenken over wie je wil zijn als christelijke school komt in ieder traject terug. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd op persoonsvorming en kunnen naast identiteit en vorming ook adviseren bij thema’s als burgerschapsvorming en seksuele vorming.