SLIM-aanbod

Brede persoonsvorming

Waar het huidige Zien! zich richt op het sociaal-emotionele functioneren, wordt in het nieuwe Zien! de focus verbreed.

Aanleiding hiervoor is dat we signaleren dat scholen behoefte hebben aan handvatten om te werken aan de brede vorming van leerlingen. 

Het in beeld brengen van ontwikkeling van de persoonsvorming van leerlingen kan gerealiseerd worden door het spiegelen van die ontwikkeling door ouders, leerkrachten en leerlingen.

Thema’s die in de handelingssuggesties en ontwikkeldoelen terugkomen zijn onder andere burgerschap en maatschappelijke competenties, executieve functies en 21ste-eeuwse vaardigheden.

Lees ook meer over Burgerschapsonderwijs