26 juni 2024

Lezen onder de loep

Door Janneke de Jong

Op zaterdag 22 juni werd het bekende ResearchED-congres weer gehouden. Helaas paste het dit jaar niet in mijn agenda, maar in de aanloop ernaartoe en nu, in de dagen erna, word ik overspoeld met informatie. Onderzoekers en docenten delen waarover zij enthousiast zijn. Het is niet verrassend meer: het gaat heel vaak over lezen.

Leescultuur

Als ik het congres bijgewoond had, zou ik deze bijdragen hebben willen meemaken: Leescultuur door focus op de inhoud; Effectief leesonderwijs voor het jonge kind; Werken aan tekstbegrip binnen kennisrijke thema's;  De sleutels tot effectief leesonderwijs; Elke docent een leesdocent. Docenten, onderzoekers, mensen van Stichting Lezen hebben dezelfde passie en weten dat er veel te winnen valt op leesgebied. Dat is in alle scholen inmiddels wel doorgedrongen. In mijn vorige blog schreef ik over (g)een lui letterland. Wij willen graag een leescultuur bevorderen en van iedere school een bruisend letterland maken. 

Symposium op 13 november

Op woensdagmiddag 13 november is er in Gouda een symposium, ‘Beter lezen’, waarin veel aspecten van leesonderwijs aan de orde komen, zowel in een hoofdlezing als in boeiende, praktische workshops: leesinterventies in het sbo; moderne jeugdliteratuur op een christelijke/reformatorische school; jeugdliteratuur in de zaakvakken; begrijpend lezen zonder methode, enzovoorts. Na de zomervakantie volgt het volledige programma, dan kun je je ook inschrijven. Het programma is relevant voor iedereen die in het basisonderwijs (en sbo) werkt en die een bruisend letterland voorstaat. Voor nu: save the date.


Janneke de Jong

Over Janneke de Jong

Janneke is docent Nederlands