Leerlingenzorg en jeugdhulp

Consultaties

De orthopedagogen en psychologen van Driestar onderwijsadvies helpen je als leerkracht en ib'er bij het verlenen van goed onderwijs en goede zorg voor alle leerlingen.

Laat periodiek een orthopedagoog of psycholoog meedenken. Zo vergroot je de kwaliteit van de leerlingenzorg op jouw school. 

Aanpak bij consultaties 

We sluiten met de planning van de consultaties aan op de momenten van LVS-toetsafnames, rapporten en tienminutengesprekken. We werken graag preventief en handelingsgericht. Dit doen we door onze adviezen specifiek af te stemmen op de ondersteunings-en onderwijsbehoeften van de leerling. We houden rekening met de school, de groep en jou als leerkracht.  

De consultatietijden variëren van 4 tot 8 uur en vinden plaats op school. Tijdens de consultaties kan alles aan de orde komen wat met leerlingenzorg te maken heeft, zowel op individueel als op groepsniveau. De ib’er stelt de agenda voor de consultatie op.  

Globaal gaat het tijdens de consultaties over consultatieve intakes, vervolggesprekken, oudergesprekken, observaties en overige vragen over zorg aan leerlingen.

Verslaglegging is mogelijk, maar niet verplicht. Het is na afloop ook nog mogelijk om vervolgvragen per e-mail te stellen of om de orthopedagoog of psycholoog in te zetten bij het contact leggen met andere instanties.

Meer weten?

Wil je meer weten over de consultaties? Neem dan contact op met Hanneke Bossenbroek via onderstaand contactformulier.