Leerlingenzorg en jeugdhulp

Dyscalculie

Ernstige rekenproblemen blijken soms te komen door dyscalculie. Een goed rekenaanbod is voor deze leerlingen onmisbaar. Driestar onderwijsadvies helpt hier graag bij.

Aanpak dyscalculie

We bieden diagnostiek, maar ook een aantal modules over het complexe dyscalculieprotocol. Samen zetten we de juiste stappen richting in het dyscalculieprotocol. We voeren onderzoek uit en begeleiden individuele leerlingen.  

Het dyscalculieprotocol kent vier fasen. Bij een rekenzwakke leerling die het dyscalculieprotocol volgt, worden gedurende het traject twee onderzoeken afgenomen. 

Het eerste onderzoek vindt plaats tussen de gele en oranje fase. Er wordt dan duidelijk hoe de verplichte modellen van het protocol kunnen worden ingezet bij de onderzochte leerling. 

Het tweede onderzoek is tussen de oranje en rode fase. We kijken naar hoe de modellen specifieker ingezet kunnen worden en welke executieve functies aandacht moeten krijgen. 

  • Fase groen: een normale rekenwiskundige ontwikkeling van de leerlingen, met eventueel beginnende rekenproblemen. 
  • Fase geel: een ontwikkeling met geringe rekenwiskunde-problemen op enkele deelgebieden. 
  • Fase oranje: een ontwikkeling met ernstige rekenwiskunde-problemen die in principe oplosbaar zijn binnen de school. 
  • Fase rood: een ontwikkeling met ernstige en hardnekkige rekenwiskunde-problemen. Deze is in principe te begeleiden binnen de school met externe ondersteuning. Als de problemen blijven (toenemen) vindt aan het eind de definitieve diagnose plaats die resulteert in een dyscalculieverklaring. 

Dyscalculieverklaring

Als een leerling uiteindelijk aan het eind van fase rood is beland met uitblijvend resultaat, vindt de afronding plaats met het oog op de dyscalculieverklaring. 

Er worden dan vragenlijsten uitgezet naar school en ouders toe. Op basis van alle beschikbare informatie wordt uiteindelijk een dyscalculieverklaring opgesteld en verstrekt. 

Meer weten?

Wil je meer weten over dyscalculie of over het onderzoek? Neem dan contact op met Jeroen van Rumpt via onderstaand contactformulier.