Leerlingenzorg en jeugdhulp

Psychologisch onderzoek

In de leerlingenzorg is er soms behoefte aan een psychologisch onderzoek bij een leerling. Psychologen en orthopedagogen van Driestar onderwijsadvies doen diagnostisch onderzoek wanneer er behoefte is aan meer inzicht in de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Aanpak psychologisch onderzoek 

Onze psychologen en orthopedagogen zijn ervaren in het afnemen van onderzoeken en hebben up-to-date testmateriaal (passend voor s(b)o- leerlingen) tot hun beschikking.  

In overleg met de ib’er wordt de vraagstelling voor het onderzoek vastgesteld. Dit kan liggen op het gebied van de cognitieve of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De vraagstelling wordt in overleg met de ib'er vastgesteld. Ouders en school ontvangen een onderzoekverslag met adviezen. Deze adviezen zijn handelingsgericht en afgestemd op de leerlingenzorg binnen de school. Bij de nabespreking zijn de betrokkenen van school en de ouders aanwezig.

Meer weten?

Wil je meer weten over het psychologisch onderzoek? En wat Driestar onderwijsadvies voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Hanneke Bossenbroek via onderstaand contactformulier.