Leerlingenzorg en jeugdhulp

Pedagogisch didactisch onderzoek

Bij leerproblemen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de achtergrond van de problemen. Een onderzoek geeft hier inzicht in en maakt duidelijk aan welke hulp de leerling behoefte heeft.

Onze orthodidacten hebben veel ervaring in het afnemen van pedagogisch-didactische onderzoeken en hebben up-to-date testmateriaal tot hun beschikking. 

Aanpak pedagogisch didactisch onderzoek

Een onderzoek vindt plaats bijvoorbeeld plaats bij specifieke didactische problemen, gedrags- en werkhoudingsproblemen of overgangsbeslissingen.  

Het onderzoek bestaat uit:  

  • Een voorgesprek (wanneer de leerling nog niet bekend is uit de consultaties). 
  • Observatie in de klas. 
  • Individueel onderzoek bij de leerling. 
  • Een onderzoeksverslag met de bevindingen van het onderzoek, conclusies en adviezen. 
  • Een nagesprek, hiervan wordt een verslag gemaakt.   

De stimulerende en belemmerende factoren hebben in het onderzoeksverslag een belangrijke plaats, evenals de handelingsgerichte adviezen. 

In het nagesprek met leerkracht, ib'er en ouders worden de adviezen afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Als het nodig is, verwijzen we naar andere vormen van hulp of onderwijs.  

Bij Driestar onderwijsadvies kun je ook terecht voor afname van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). 

Meer weten?

Heb je interesse in een pedagogisch didactisch onderzoek op jouw school? Neem dan contact op met Hanneke Bossenbroek via onderstaand contactformulier.