Leiderschap en coaching

Individuele- en teamcoaching

Wil jij graag je vak verder uitbouwen? Merk je dat je energie verliest? Of wil je juist als team werken om met elkaar te groeien en resultaten te behalen? Dan is teamcoaching of individuele coaching daar een waardevol instrument bij.

Inhoud

Driestar onderwijsadvies heeft opgeleide coaches. Zij kunnen goed luisteren, stellen open vragen, geven feedback en vatten samen. Ze krijgen jou of je team in beweging. 

Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door suggesties te geven, te relativeren maar ook te confronteren, uit te dagen en problemen uit te spreken.

Dit leer je

Wat je leert is afhankelijk van de vraagstukken in het team of voor jou persoonlijk. Voorbeelden van wat aan de orde kan komen:

  • Individuele kwaliteiten en hoe je die kunt laten bijdragen in het team, de afdeling of de groep.
  • Welke overtuigingen, missie en identiteit streven jullie na?
  • Effectief communiceren
  • Grenzen stellen
  • Valkuilen en kansen

Zo leer je

Aan elk coachingstraject gaat een intakegesprek vooraf. In dit gesprek formuleren we met elkaar de leervragen. We zoeken samen naar je kwaliteiten en de juiste manier om deze in te zetten bij het beantwoorden van je leervragen. 

Je wordt begeleid door een ervaren coach die weet tegen welke uitdagingen je in het onderwijs aan kunt lopen.

Teamcoaching is een vorm van coaching die er op is gericht om afdelingen, teams en groepen in staat te stellen afgesproken resultaten te realiseren.

Collectieve ambitie
Bij teamcoaching gaat het om overtuiging, identiteit en missie. Welke overtuiging heb je als teamlid en als team in het geheel? Wie ben jij en wie ben je in verhouding tot het team en wat draagt het team bij? Duidelijkheid over rollen, waarden en identiteit is nodig. 

Welke collectieve ambitie heeft het team? Als teamcoach probeer je dat aan de oppervlakte te krijgen. Hoe kan er bijvoorbeeld effectievere communicatie plaatsvinden, hoe stellen we grenzen, hoe is het team samengesteld, welke valkuilen en kwaliteiten zijn er? Vragen waar de teamcoach leiding aan geeft.

Instrumenten
Voorbeelden van instrumenten in teamcoaching zijn de rollen van Belbin, Myers Brigg Type Indicator, 360 graden feedback, Enneagram, Roos van Leary, Joharivenster, Birkman, Management Drives en de waarderende dialoog.

Krachtige leeromgeving
Een teamcoach van Driestar educatief weet een krachtige leeromgeving te scheppen, hanteert interacties in een team, kan methodisch en professioneel werken, is in staat zorgvuldig te handelen zowel maatschappelijk als ethisch en is er op gericht om het zelfsturing van een team te vergroten. Hij weet daarbij de ontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen en heeft zicht op de teamvaardigheden en de denkpatronen.

De teamcoach weet op de juiste momenten de goede interventiestappen te zetten, is sensitief en geeft eigenaarschap van de medewerkers vorm. Daarnaast weet hij  op de juiste momenten de instrumenten in te zetten die bijdragen aan het proces.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over deze teamscholing of om je aan te melden neem je contact op met Thea de Mots via onderstaand contactformulier.