Burgerschapsonderwijs

Coaching on the job

Weten en doen zijn twee verschillende dingen, daarom is coaching on the job een mooi middel om het burgerschapsonderwijs in de praktijk te laten slagen en goed te borgen.

Met de school wordt gekeken naar een passende vorm. Hierbij is het werken met een burgerschapsco√∂rdinator of werkgroep een mogelijkheid. 

School is een oefenplaats

De school is zo een oefenplaats voor leerlingen en leerkrachten. Teamleden worden bezocht tijdens een burgerschapsactiviteit met hun groep en krijgen feedback op de les. 

Feedback

Hierbij kan inzet van beelden van de les helpend zijn. De coaching kan zich richten op de werkgroepleden, door hen te ondersteunen in het afleggen van klassenbezoeken en het voeren van feedbackgesprekken.

Op deze manier wordt tegelijk het gericht observeren, collegiale consultatie en oplossingsgerichte feedback in de praktijk versterkt in de school. 

Coaching on the job vormt elke betrokkene en heeft daarmee effect op de cultuur van de school. Het bevordert de professionele omgang met elkaar en het communiceren in brede zin. 

Meer weten?

Wil je meer weten over coaching on the job en burgerschapsonderwijs? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Jacolien Boer via onderstaand contactformulier.