Burgerschapsonderwijs

Visie ontwikkeling

Goed burgerschapsonderwijs vraagt om een heldere visie op de vorming van leerlingen in onze super diverse maatschappij.

De eigen schoolvisie en identiteit van de school is het vertrekpunt waaruit het burgerschapsonderwijs vorm krijgt. 

Daarom voeren we de professionele dialoog over het verbinden van de kernwaarden van de school aan de basiswaarden van de democratisch samenleving. 

De uitkomsten hiervan vormen input voor de visie op burgerschap en het omgaan met verschillen. Wat zijn de school specifieke sterke kanten en uitdagingen met betrekking tot de burgerschapsvorming?

Hoe is de context van de school en wat betekent dat voor het burgerschapsaanbod? De visie ontwikkeling kan met het team of in een kleinere setting worden gedaan. 

Vragen of een afspraak inplannen

Heb je vragen over de visie ontwikkeling en burgerschapsonderwijs? Neem contact op met onderwijsadviseur Jacolien Boer via onderstaand contactformulier.