Burgerschapsonderwijs

Resultaten en kwaliteitszorg

Van scholen wordt verwacht dat ze burgerschapsonderwijs doelgericht aanbieden en daarbij resultaten verzamelen over de ontwikkeling van burgerschap van de leerlingpopulatie. We denken graag met de teamleden of de leidinggevenden na over de visie op toetsing.

De school kiest een instrument of werkwijze om zicht te hebben op de vorderingen van de leerlingen, bijvoorbeeld Zien+ of het meetinstrument van Rovict.

Aanbod afstemmen

De uitkomsten stellen de school in staat het aanbod af te stemmen op de behoeften van de populatie. Daarnaast krijgt burgerschap een plek in de PDCA kwaliteitscyclus van de school. 

Hiermee is de school in staat verantwoording af te leggen naar bestuur, ouders en externen. Ook in de schoolgids worden vorderingen weergegeven. 

Borging

Voor de aansluiting bij het geheel van ontwikkelingen en een goede borging in de school stemt de adviseur tussen de teambijeenkomsten door af met de school.

Meer weten?

Wil je meer weten over de resultaten en kwaliteitszorg van burgerschapsonderwijs? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Jacolien Boer via onderstaand contactformulier.