Burgerschapsonderwijs

Ouderavond

Burgerschapsvorming in de driehoek school, gezin en kerk is een mooi ideaal waar we graag aan bijdragen in de vorm van ouderavonden.

Tijdens een ouderavond denken we na over trends in de huidige maatschappij. 

De burgerschapsopdracht voor de school wordt toegelicht en ouders krijgen een beeld van de mogelijke praktijk in de klas. 

We denken na over de vraag waar eigen normen en waarden schuren met de basiswaarden van de democratische samenleving en hoe we daar mee om gaan. 

De ouderavond kan desgewenst interactief ingevuld worden.  

Meer weten?

Wil je meer weten over een ouderavond over burgerschapsonderwijs? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Jacolien Boer via onderstaand contactformulier.