Burgerschapsonderwijs

Intake

In het intakegesprek staat de burgerschapsopdracht voor scholen centraal en verkennen we mogelijkheden voor implementatie hiervan.

Hierbij komt het werken met een leerlijn aan de orde, bijvoorbeeld de leerlijnburgerschap van het SLRO. 

De persoonsvorming van de leerkracht en de leerling worden als belangrijk uitgangspunt toegelicht. De school als oefenplaats vraagt daarnaast het gesprek over schoolcultuur en de wijze van omgaan met verschillen in de school. 

Op grond van de wensen van de school en de informatie uit het intakegesprek ontvangt de school een advies voor de implementatie van burgerschapsonderwijs. 

Intake inplannen

Wil jij een intake inplannen? Dat kan voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs:

Intake inplannen | primair onderwijs Intake inplannen | voortgezet onderwijs