Leerlingenzorg en jeugdhulp

Dyslexiezorg

Jij kunt bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen en volwassenen.

Aanmelden dyslexieonderzoek bij kinderen

Onze gespecialiseerde dyslexiebehandelaars en orthopedagogen en psychologen werken intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen. 

Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen zodat het past bij het kind, de school en het gezin. We werken met een behandelmethode die bewezen effectief is. 

Belang goede diagnose

Dyslexie heeft gevolgen voor het leren van taal, maar ook voor vakken waarbij veel lezen te pas komt. Ook kunnen kinderen met dyslexie op latere leeftijd problemen krijgen in een beroep waarin ze snel informatie moeten verwerken. 

Daarom is het van groot belang om een diagnose zo vroeg mogelijk te stellen en bij vastgestelde dyslexie direct te starten met de behandeling zodat het kind een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven kan bereiken waar het heel zijn verdere leven baat bij heeft.

Dyslexieverklaring

Bij vaststelling van dyslexie krijgt het kind een dyslexieverklaring. Deze verklaring beschrijft expliciet welke belemmeringen het kind in het dagelijks leven ondervindt van zijn/haar dyslexie op school en in de maatschappij. 

Daarnaast staat er in deze verklaring duidelijk verwoord welke maatregelen, faciliteiten, begeleidings- en behandelvormen er voor het kind nodig zijn.